VIDEX PROGRAM
portafoni
1+n / 3+n / 4+n
videoportafoni
kontrola ulaska
portafonski kompleti
digitalni sustavi
za dodatne informacije, prospekte i cijene obratite se na info@fonel.hr ili 031 627 292
Digitalni portafonski / videofonski sustavi za sada predstavljaju najviši nivo tehnologije na ovom polju. Uz jednostavno ožičenje omogućuju izvođenje kompleksnih portafonskih i videofonskih sustava. U tu svrhu VIDEX je razvio svoja 3 digitalna sustava: 2000, 2200 i najnoviji 2-žilni audio/video BUS sustav 2300.
Osnova svih digitalnih sustava su digitalna tipkovnica i digitalni portafonski ili videofonski uređaj.
U tipkovnici malih gabarita integriran je i digitalni poziv kao i kontrola ulaska putem šifre.
Ukoliko se želi pozvati određeni stan potrebno je unijeti broj toga stana. Sustav automatski poziva određeni stan a sve informacije se
prikazuju na LC displayu. Također je moguće i pretraživati stanove praćenjem ispisa na istom display-u.
Digitalni sustavi su posebno pogodni za izmjene postojećih portafonskih sustava starijeg tipa u velikim zgradama zbog jednostavnog ožičenja i lake konverzije.
FONEL je dizajnirao vlastiti NATPISNI PANEL DP132 upravo za VIDEX digitalne sustave i to u ANTI VANDAL izvedbi.
DIGITALNI SUSTAV VX 2000 - 4002
 • Namijenjen srednjim i velikim sustavima
 • 6- žilna veza za portafonski sustav
 • 8 žila + coax za videofonski sustav
 • Poziv do 1000 stanova
 • Jedinstvena pristupna šifra za svakog korisnika
 • Tajnost razgovora
 • Samo pozvani stan može aktivirati bravu
 • Kontrola i upravljanje za 99 brava
 • Mogućnost ugradnje centralnog uređaja za kućepazitelja
 • Povezivanje s telefonskom linijom (centrala)
 • Mogućnost međukomunikacije stanova (centrala
 • Mogućnost programiranja sustava preko PC-a
 • Dijagnostika kvara
 • Izlistanje transakcija (putem PC-a)
 • Rezervno napajanje
 • Govorni uređaji serije 900 ili 3000

DIGITALNI SUSTAV VX 2200 - 4202
 • Namijenjen manjim i srednjim sustavima
 • 2- žilna BUS veza za portafonski sustav
 • 6-žilna BUS veza za videofonski sustav
 • Poziv za 150 stanova za uređaje serije 900
 • Poziv za 180 stanova za uređaje serije 3000
 • Jedinstvena pristupna šifra za svakog korisnika
 • Tajnost razgovora
 • Samo pozvani stan može aktivirati bravu
 • Kontrola i upravljanje za 10 brava
 • Mogućnost ugradnje centralnog uređaja za kućepazitelja
 • Korištenje telefona umjesto govornog uređaja -VX280N1
 • Govorne poruke na hrvatskom za slijepe osobe
 • Tekstualne poruke na hrvatskom na LC display-u
 • Mogućnost programiranja sustava preko PC-a
 • Dijagnostika kvara
 • Rezervno napajanje
 • Alarm za kućepazitelja (samo govorni uređaji serije 3000)

 • 2-žilna BUS veza za audio i video
 • 64 ekstenzije sa po 4 videofona/portafona
 • međukomunikacija između videofona/portafona
 • Jedinstvena pristupna šifra za svakog korisnika
 • Tajnost razgovora
 • Samo pozvani stan može aktivirati bravu
 • Kontrola i upravljanje za 8 ulaza
 • Govorne poruke na hrvatskom za slijepe osobe
 • Tekstualne poruke na hrvatskom na LC display-u
 • Mogućnost programiranja sustava preko PC-a
 • Poziv ispred vrata stana
 • Digitalne ili funkcijske tipkovnice (klasične)
 • Dijagnostika kvara
 • Kolor i c/b video

DIGITALNI SUSTAV VX 2300 - 4302V