VIDEX PROGRAM
portafoni
1+n / 3+n / 4+n
videoportafoni
kontrola ulaska
portafonski kompleti
digitalni sustavi
za dodatne informacije, prospekte i cijene obratite se na info@fonel.hr ili 031 627 292
Ponuda VIDEX kit kompleta za manje objekte je vrlo raznovrsna i obuhvaća široku paletu portafonskih, videofonskih i sustava za kontrolu ulaska. Kitovi sadrže sve komponente potrebne za izvođenje takvih manjih sustava. Za kompletan
prikaz svih kitova i njihovih karakteristika zatražite brošuru "INTERCOM KITS".
SMK-2  audio kit
4+n komplet s jednim pozivom i jednim odzivom. Govorni
uređaj je tipa SMART. Podžbukna ili nadžbukna izvedba tipkovnice (sa štitnikom od kiše). SMK-2 je za 2 poziva.
Slim Kit
SMVK-1 video kit
ESK-1S dvožilni audio kit
VKC6N-S/CVKC6N-S - video kit sa šifrarnikom
VKX6N kit za kontrolu ulaska karticama (video)
DK 1S audio kit sa šifrarnikom
Posebna izvedba tipkovnice za uske prostore i stupove,
dimenzija 52.5x25mm. 3+n ožičenje, elektronički poziv.
Videofonski komplet sa 4" flat CRT monitorom i CCD kamerom ili kolor 4" TFT LCD monitorom (CSMVK). 1 poziv 1 odziv ili 2 poziva-2 odziva (SMVK-1, SMVK-2).
Komplet koji omogućuje ugradnju portafonskog sustava
na postojeću instalaciju zvona. Zahtijeva samo 2 žile  od unutrašnje jedinice do tipkovnice, uključujuči i bravu.
Moguće je dodati u paralelu još jednu slušalicu.
Video kit sa integriranim šifrarnikom VX800-2L. Šifrarnik
ima memoriju za 2 šifre i 2 relejna izlaza za upravljanje
dvjema bravama. Izvedba s 1 i 2 poziva - 2 odziva.
Kolor video komplet sa prikazivanjem slike preko televizora
Priključuje se na SCART televizora. Kod poziva s tipkovnice slika se odmah prebacuje na kanal na kojem je kamera.
SMVK/TV video preko TV-a
Komplet za kontrolu ulaska s čitačem VX 849 i kontrolerom VPROX 20 sa memorijom za 20 kartica.
U kompletu se isporučuju i 3 kartice VX 955 C.
4-žilni audio kit sa integriranim šifrarnikom VX800-2L.
Šifrarnik ima memoriju za 2 šifre i 2 relejna izlaza za
upravljanje bravama. Samo 1 poziv.
Svi kit kompleti se mogu isporučiti u izvedbi za nadžbuknu ili podžbuknu ugradnju. Svi video kompleti kao i oni s kontrolom ulaska isporučuju se sa štitnikom od kiše. Audio kompleti dolaze sa štitnikom od kiše samo u nadžbuknoj izvedbi (-S sufiks). Tipkovnice se osim u prirodnoj boji inox-a mogu isporučiti i u bijeloj, smeđoj i bronca boji.